Strona główna

TAG jest firmą świadczącą usługi w zakresie kształcenia i doradztwa zawodowego. Projektujemy i realizujemy innowacyjne procesy rozwoju osobistego oraz zdobywania kompetencji zawodowych i społecznych.

Naszą ofertę kierujemy do osób indywidualnych i zespołów zainteresowanych dokształcaniem, jak również do firm i instytucji znajdujących się w procesie zmiany.

Na podstawie gruntownej analizy potrzeb kreujemy skuteczne modele kształcenia, zorientowani na oczekiwania naszych klientów i we współpracy z nimi. Założyciele firmy to międzynarodowy zespół osób z wieloletnim doświadczeniem w obszarze kształcenia dorosłych i pracy z młodzieżą, zespół o kwalifikacjach z różnych, uzupełniających się obszarów.TAG jest organizacją uczącą się, która wspiera potencjał swoich pracowników i pracownic w ich rozwoju zawodowym i osobistym.

Oprócz działań na poziomie regionalnym i krajowym, ważną częścią naszej działalności są projekty międzynarodowe, służące wymianie doświadczeń, promocji i rozpowszechnianiu dobrych praktyk i podnoszeniu jakości kształcenia i doradztwa personalnego.

Pośredniczymy również w rekrutacji pracowników w kraju i za granicą. W tym celu współprecujemy z wieloma firmami poza granicami RP.