Projekty

Angażujemy się w realizację projektów pilotażowych, szkoleniowych oraz aktywizacyjnych na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Do ich realizacji wykorzystujemy w dużej mierze środki europejskie (EFS, Leonardo da Vinci i in.). Projekty realizujemy samodzielnie, lub w partnerstwie - oferując wsparcie w fazie koncepcyjnej, podczas aplikowania o środki, realizacji i ewaluacji.